Fonds Urgence & Développement

Klanten, medewerkers en gepensioneerden van BNP Paribas samenbrengen

in eenzelfde geest van vrijgevigheid

Een innovatief instrument om giften in te zamelen bij u, overal ter wereld waar we aanwezig zijn, en de vrijgevigheid die ons verenigt, aan te wenden.

Je fais un don

Grâce à BNP Paribas,
votre don est multiplié par 2
200
Je donne 100

Vrijgevigheid verveelvoudigen

Wanneer u een gift doet, verdubbelt het Rescue & Recover Fund van BNP Paribas dit bedrag! Zo kan met een gift van 40 euro aan het fonds 80 euro worden overgemaakt aan de drie organisaties. Hebt u bovendien recht op een fiscale aftrek? Vergroot dan uw vrijgevigheid!

Een eenvoudige manier

om doeltreffend te handelen en te reageren

  • In het kader van natuurrampen, klimaatrampen, gewapende conflicten enz.
  • En op lange termijn bevolkingsgroepen te steunen die door zijn vergeten en het slachtoffer zijn van crisissen die maar blijven duren.