Fonds Urgence & Développement

Drie partnerorganisaties

Alle giften die door het Rescue & Recover Fund worden ingezameld, worden door BNP Paribas verdubbeld en integraal overgemaakt aan de drie partnerorganisaties.

Je fais un don

Grâce à BNP Paribas,
votre don est multiplié par 2
200
Je donne 100

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (ARTSEN ZONDER GRENZEN)

Een internationaal belangrijke speler in medische hulpverlening

Artsen Zonder Grenzen verleent medische hulp aan bevolkingsgroepen van wie het leven of de gezondheid wordt bedreigd, vooral bij conflicten, epidemieën, natuurrampen of uitsluiting van gezondheidszorg. AZG werd in 1971 in Parijs opgericht en is een organisatie die onafhankelijk is van om het even welke politieke, militaire of religieuze macht en volstrekt onpartijdig optreedt, na evaluatie van de medische behoeften van de bevolking.

CARE

Een referentiepartner in armoedebestrijding

CARE werd opgericht in 1945 en is aanwezig in 84 landen voor 122 miljoen mensen. Deze apolitieke en niet-confessionele humanitaire organisatie is actief in slachtofferhulp en empowerment van de zwakste bevolkingsgroepen. Door te steunen op de actieve participatie van de begunstigden en de lokale organisaties pakt CARE de structurele oorzaken van armoede aan: toegang tot economische zekerheid en voedselzekerheid, gezondheidzorg, onderwijs, onderdak, water en sanitair.

RODE KRUIS

Het leven menswaardiger maken en begeleiding bieden op de weg naar autonomie

Het Rode Kruis treedt op bij rampen dankzij precieze en snelle interventies, maar ook met talrijke duurzame ondersteuningsprogramma's: preventie van de risico's van rampen, toegang tot gezondheidszorg, water en sanitair, strijd tegen aids, voedselzekerheid. De Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging is ontstaan op het slagveld van Solferino met de bedoeling om alle gewonden, zonder onderscheid, hulp te bieden. Ze beschermt het leven en de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in 188 landen.