Fonds Urgence & Développement

VLUCHTELINGEN

2016 was het jaar met een triest record: 65,6 miljoen vluchtelingen door conflicten die een ongeziene humanitaire crisis veroorzaken (bron: Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen).

Vandaag is dus ongeveer 1 op 113 mensen ontheemd.

De uitzichtloze conflicten in Syrië, het Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne zorgen voor het grootste deel van de vluchtelingen die naar buurlanden van de conflictzones vluchten, maar ook naar Europa en de landen op de 'routes' die deze vluchtelingen gebruiken.

Je fais un don

Grâce à BNP Paribas,
votre don est multiplié par 2
200
Je donne 100
[one_half]

 • Centraal-Afrikaanse vluchtelingen in Tsjaad

Artsen Zonder Grenzen (AZG) was in 2013-2014 actief in de Centraal-Afrikaanse vluchtelingenkampen in Tsjaad. AZG heeft grote vaccinatiecampagnes georganiseerd (54.400 vaccinaties), producten voor de eerste levensbehoeften verdeeld (voedsel, water enz.), latrines geïnstalleerd en ziekenhuiseenheden opgezet waar bijna 1.000 hospitalisaties en 38.000 raadplegingen hebben plaatsgevonden.

 • Rifugiati ucraini

Alla fine del 2014, la Croce Rossa francese ha preso in carico 10.000 persone espatriate dall'Ucraina. L'associazione ha fornito loro i primi soccorsi di cui avevano bisogno, ha distribuito cibo, abiti, medicine e kit per l'igiene per aiutarli ad affrontare l'inverno e le grandi difficoltà economiche del Paese (aumento dei prezzi e calo dell'attività economica dovuta ai combattimenti).

[/one_half] [one_half]

 • Rifugiati siriani in Libano

A più di 6 anni dall'inizio del conflitto in Siria, i Paesi vicini faticano a fornire a centinaia di migliaia di rifugiati civili un'assistenza medica e sociale.

CARE è quindi intervenuta per aiutare più di 173.000 persone (rifugiati siriani e popolazioni ospitanti) in Libano dal 2013 per rispondere ai loro bisogni di base e ridurre le tensioni con la popolazione ospitante. Gli interventi, volti all'agevolazione dell'accesso all'acqua potabile e al suo risanamento, miravano principalmente alla riabilitazione di infrastrutture danneggiate. Un altro intervento è stato la distribuzione di materiale per affrontare l'inverno (abiti caldi e coperte).

Infine, CARE ha fornito anche sostegno economico ai rifugiati per acquistare cibo, accedere ai servizi di base (salute, istruzione, assistenza giuridica, ecc.) e ai beni non alimentari essenziali (abiti, prodotti per l'igiene).

[/one_half]
[one_half]

 • De Balkanroute
Mensen, vooral uit Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea, Nigeria of Soedan, zijn bereid hun leven te riskeren om de conflicten te ontvluchten.

Onze partner AZG biedt hulp aan de vluchtelingen:

- in de Middellandse Zee (meer dan 20.000 mensen van de verdrinkingsdood gered) waar de AZG-teams continu aanwezig zijn;

- in Griekenland: AZG beheert mobiele ziekenhuizen, verdeelt kits met producten voor de eerste levensbehoeften en water en verstrekt medische raadplegingen aan mensen die een stop inlassen alvorens hun tocht via de Balkan voort te zetten;

- in Servië: opzetten van een ziekenhuis en vervoer voor de meest kwetsbaren;

- in Hongarije: na de sluiting van de grenzen ondersteunt het AZG-team de uit het ontruimde kamp van Röszke geëvacueerde vluchtelingen;

- in Slovenië: AZG heeft het ministerie van Volksgezondheid de klok rond ondersteund in een transitkamp in Brezice, aan de grens met Kroatië, met medische raadplegingen.

[/one_half] [one_half]

De teams van onze partner CARE hebben in de Balkan producten voor de eerste levensbehoeften verdeeld onder de migranten die elke dag massaal toestromen.

In maart 2016 is het humanitaire landschap in Griekenland snel veranderd: meer dan 57.000 vluchtelingen zaten geblokkeerd in een land waar de economische en financiële situatie al onder druk stond.

De actie van CARE tot maart 2017 had tot doel om de erbarmelijke levensomstandigheden in de onofficiële kampen te verbeteren door betaalkaarten te verdelen onder de meest kwetsbare vluchtelingen om in supermarkten eten en producten voor de eerste levensbehoeften te kopen.

Geregeld werden de behoeften van vrouwen, mannen, jongens en meisjes geëvalueerd om deze interventie aan te passen en een coherente actie te garanderen, rekening houdend met alle humanitaire interventies.

[/one_half]
[one_half]

 • Migranten en vluchtelingen in West-Europa

Meerdere Rode Kruis-organisaties hebben zich ingezet om de migranten onderdak, eten en verzorgingsproducten te geven, psychosociale steun te verlenen of hen wegwijs te maken.

Zo heeft het Franse Rode Kruis, in samenwerking met het Britse Rode Kruis, rugzakken met producten voor de eerste levensbehoeften verdeeld in de kampen in Noordwest-Frankrijk. Vervolgens is in 2016 een interassociatieve medische voorziening tot stand gekomen in de jungle van Basroch en daarna in het kamp van La Linière waar raadplegingen plaatsvinden om de gezondheidsrisico's te verminderen. Meerdere organisaties, waaronder het Franse Rode Kruis, hebben een huis geopend waar de kampbewoners alle dagen opvang en psychosociale ondersteuning kunnen krijgen.

In Ventimiglia, aan de Frans-Italiaanse grens, hebben vrijwilligers van het Franse Rode Kruis het Italiaanse Rode Kruis ook geholpen met de opvang en de begeleiding van de migranten die aan de kust toekomen.

[/one_half] [one_half]

  Daarnaast helpt Artsen Zonder Grenzen sinds september 2015 de vluchtelingen in Frankrijk:

  - in Calais (ongeveer 4.500 mensen): de teams van AZG hebben een polikliniek geopend waar ze tussen november 2015 en februari 2016 8.400 raadplegingen hebben uitgevoerd, en een vaccinatiecampagne georganiseerd. Er werden ook 300 houten shelters geïnstalleerd om het tekort aan onderdak op te vangen. AZG heeft na de ontmanteling van het kamp eind oktober 2016 zijn activiteiten stopgezet;

  - in Grande Synthe (Duinkerken): om migranten in betere omstandigheden te kunnen opvangen, heeft AZG in januari 2016 werken voor een nieuwe site uitgevoerd en gefinancierd. Dit kamp, dat in oktober 2015 800 migranten opving, telde begin 2016 2.500 mensen. Het doel was om 500 verwarmde tenten voor de winter te plaatsen, met latrines en warme douches. Aan het einde van de werken heeft AZG zijn activiteiten in het kamp stopgezet waarna de Association des Flandres pour l'Enfance, la Jeunesse et l'Insertion het beheer heeft overgenomen;

  - in Parijs waar in 2016 mobiele ziekenhuizen werden opgezet en waar een dagopvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in september 2017 de deuren opent.

  [/one_half]