Fonds Urgence & Développement

SOLIDAIR

STOP ONDERVOEDING

Groeiachterstand, psychische aandoeningen, toegenomen gevoeligheid voor kinderziekten... Ondervoeding heeft verwoestende gevolgen voor miljoenen kinderen over de hele wereld. Alleen een globale benadering - zowel preventief als curatief - kan het aantal jonge slachtoffers aanzienlijk doen dalen.
  Het Rescue & Recover Fund steunt haar partner-ngo's die zich ter plaatse inzetten om de voedselonzekerheid en de kindersterfte tegen te gaan.
  SOLIDAIR

  Je fais un don

  Grâce à BNP Paribas,
  votre don est multiplié par 2
  200
  Je donne 100

  Artsen Zonder Grenzen in Mali

  [one_half] Hoewel de gezondheidstoestand er stabiel is, heeft Mali toch af te rekenen met een opleving van bepaalde ziekten, waaronder ondervoeding. Nu is er in dat land een groeiachterstand bij 38% van de kinderen jonger dan 5 jaar. De teams van AZG hebben aangetoond dat de kindersterfte en de ergste vormen van ondervoeding er kunnen worden teruggedrongen door vroegtijdig in te grijpen.
    Doe een gift en steun het project van AZG in Koutiala:
     - Gratis pediatrische zorg en voeding in het gezondheidscentrum van Koutiala voor kinderen jonger dan 5 jaar. [/one_half] [one_half] - Gratis activiteiten rond pediatrie en voeding voor kinderen jonger dan 5 jaar in 5 gemeenschapsgezondheidscentra.
      - Preventie voor kinderen van 0 tot 24 maanden via een maandelijkse follow-up gedurende de eerste 6 levensmaanden en daarna om de 3 maanden: follow-up van de groei en de vaccinatie en toediening van voedingssupplementen.
       - Impactbeoordeling: uit enquêtes is gebleken dat de ondervoeding daadwerkelijk is afgenomen. [/one_half]

       Rode Kruis in Niger

       [one_half] In Niger heerst chronische ondervoeding. In samenwerking met het Nigerese Rode Kruis verleende het Franse Rode Kruis ondersteuning aan de pediatrie-unit van het ziekenhuis van Zinder om hevige ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 jaar op een geïntegreerde manier te behandelen. Zo wil het Franse Rode Kruis de behandeling van ondervoeding verankeren in het gezondheidszorgsysteem en steeds minder vaak een beroep doen op urgentie-interventies.
         Doe een gift en steun het project van het Rode Kruis in het district Zinder: [/one_half] [one_half] - De gratis medisch-nutritionele en psychosociale zorg voor kinderen jonger dan 5 jaar verbeteren in de gezondheidszorgstructuren van het district en in het ziekenhuis.
          - Hevige ondervoeding beter verzorgen op het niveau van de gemeenschap door de mensen ervoor te sensibiliseren en erbij te betrekken.
           - De lagere overheden en de gezondheidsautoriteiten de mogelijkheid geven om de behandeling van ondervoeding meer over te nemen en te zorgen voor meer voedselzekerheid.
            - De toegang tot water en tot de gezondheidszorginfrastructuren in de gezondheidscentra verbeteren. [/one_half]

            CARE in Kameroen

            In Kameroen zijn de indicatoren voor de voedselzekerheid ongunstig: in de Wereldhongerindex (Global Hunger Index) staat het land op de 80e plaats op 108. Enquêtes maken zelfs gewag van een verergering van de ondervoedingsprevalentie sinds 1990. Om voor meer voedsel- en voedingszekerheid te zorgen, pakt de organisatie CARE de diepere oorzaken van de kwetsbaarheid aan en probeert ze de negatieve impact van de klimaatschokken in de oostelijke regio's en in de regio Adamaoua te beperken.
              Doe een gift en steun het project van CARE in Kameroen:
               - Bestendige en duurzame landbouwpraktijken (landbouw, veeteelt, viskwekerij) en kennis van voeding versterken.
                - Kwetsbare mensen helpen om hun inkomsten veilig te stellen.
                 - De toegang tot water en tot de basisdiensten (sanering, hygiëne) verbeteren.
                  - De overheidsinstellingen en de maatschappelijke organisaties versterken om de impact van de klimaatschokken op de voedselzekerheid te matigen.