Fonds Urgence & Développement

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND

Vandaag vindt 97 procent van de moeder- en kindersterfte plaats in 68 landen in het zuiden. Zo overlijden jaarlijks 10 miljoen moeders en kinderen door oorzaken die vermijdbaar en geneesbaar zijn.

Die overlijdens zijn vooral geconcentreerd in Azië en Sub-Saharaans Afrika, waar 50 procent van de moeder- en kindersterfte zich voordoet.

Het Rescue & Recover Fund steunt zijn partnerorganisaties op meerdere terreinen.

Je fais un don

Grâce à BNP Paribas,
votre don est multiplié par 2
200
Je donne 100
[one_half]

 • Kindersterfte in Mali

Artsen Zonder Grenzen verstrekt in Mali het volledige pediatrische zorgaanbod om de voornaamste dodelijke kinderziekten te genezen en te voorkomen.

Dit wordt aangevuld met de opleiding van gemeenschapsgezondheidswerkers die in de dorpen, dicht bij de patiënten, malaria diagnosticeren en eenvoudige behandelingen verstrekken.

Dit preventieve systeem heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Het doel is nu de kost ervan te verminderen en het naar andere gezondheidszorgcentra uit te breiden.

[/one_half] [one_half]

 • Moederschap in Pakistan

De Peshawar-regio, in de stamgebieden, is zeer onstabiel. Het geweld leidt in het noordwesten van het land tot massale volksverplaatsingen. De toegang tot kwaliteitsvolle geneeskundige verzorging is er heel moeilijk. De moeder- en kindersterfte is een van de hoogste van Centraal-Azië.

In 2011 heeft AZG in Peshawar een ziekenhuis geopend gespecialiseerd in gynaecologie-verloskunde, uitsluitend bestemd voor de meest kwetsbare vrouwen (vluchtelingen, ontheemden uit de stamgebieden in de grensstreek van Afghanistan of afkomstig uit Peshawar en omgeving) waar ze dag en nacht toegang hebben tot gratis gynaecologische en verloskundige zorg. Een mobiel team informeert de gemeenschappen over het beschikbare zorgaanbod. Dit ziekenhuis beschikt over dertig bedden voor moeders en achttien bedden in de neonatale afdeling waar ernstig zieke pasgeborenen worden verzorgd, een operatieblok, een laboratorium met een bloedbank en een spoeddienst. Met dit project draagt AZG bij aan de daling van de moedersterfte.

[/one_half]
[one_half]

 • Mamans-Lumière in Niger

In Niger heeft CARE van 2012 tot 2015 meegewerkt aan de strijd tegen ondervoeding dankzij het goede voorbeeld van de 'Mamans Lumière': via moeders van gezonde kinderen werden goede voedings- en verzorgingsgewoonten verspreid.

De acties en successen van de organisatie op het terrein:

- Formation et équipements des membres des structures communautaires sur la gestion de la malnutrition, notamment 4 journées d?animation pour 155 membres de structures communautaires sur la malnutrition. Au total, plus de 115 200 personnes ont été sensibilisées pour un changement de comportement.

[/one_half] [one_half]

  - Opleiding en uitrusting van de leden van de gemeenschapsstructuren over de aanpak van ondervoeding, met name vier informatiedagen voor 155 leden van gemeenschapsstructuren over ondervoeding. In totaal werden meer dan 115.200 mensen bewustgemaakt van het belang van een gedragswijziging.

  - Aankoop van 54,6 ton levensmiddelen met levering in de dorpen.

  - Opname van ondervoede kinderen in hiervoor uitgeruste tehuizen (70 procent vertrekt genezen).

  - Opsporing van bijna 25.000 gevallen van ondervoeding en behandeling van meer dan 1.640 van de 3.247 geïdentificeerde gevallen van gematigde ondervoeding.

  - Implementatie van 208 spaar- en kredietgroepen. Dit project heeft succes geboekt in de strijd tegen acute ondervoeding bij kinderen van 6 tot 59 maanden (van 15,5 procent vóór het project naar 13 procent).

  [/one_half]
[one_half]

 • Gezondheid van moeder en kind in Ivoorkust

Het departement San Pedro, in het zuidwesten van Ivoorkust, vormt de tweede economische regio na Abidjan. In de sloppenwijk Bardot woont ongeveer 70 procent van de bevolking van San Pedro. Hier wonen de kwetsbare mensen onder wie arbeiders, werklozen en boeren.

De gezondheidszorgbehoeften van die bevolkingsgroepen zijn zorgelijk. Niettemin blijft het bezoek aan gemeenschapsgezondheidscentra continu dalen.

Het Rescue & Recover Fund steunt CARE bij zijn plannen om het gezondheidszorgaanbod voor de meest kwetsbaren in de Bardot-wijk te verbeteren, via acties zoals: [/one_half] [one_half]

  - een beroep doen op de capaciteiten van de gemeenschapsgezondheidswerkers;

  - bewustmaking van de gemeenschap van het belang om naar gezondheidszorgcentra te gaan;

  - participatieve methode om de diensten beter aan te passen aan de behoeften van de patiënten;

  - opzetten van gemeenschapscomités om de levenskwaliteit in de wijken te verbeteren (gezondheidszorg, sanitair, hygiëne, onderwijs, cultuur, solidariteit). Dankzij dit project is het bezoek aan de gezondheidszorgcentra en het aantal begeleide bevallingen gestegen.

  [/one_half]